Veřejné zakázky České národní banky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká národní banka
IČO: 48136450
ID profilu zadavatele ve VVZ: 342165
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-narodni-banka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zlepšení akustických parametrů vnitřního prostředí jídelny PP611 II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2021 03.02.2021 10:00
Poskytování služeb fyzické ostrahy pro budovu ČNB Praha - ústředí
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.12.2020 13.01.2021 10:00
Poskytování nadstandardní zdravotní péče v rámci benefitů pro zaměstnance ČNB
podlimitní Hodnocení 18.12.2020 14.01.2021 10:00
Dodávka a servis technologií pro zpracování mincí
nadlimitní Prokazování kvalifikace 15.12.2020 12.02.2021 10:00
Dodávka papírových pásek na adjustaci bankovek pro ČNB II
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2020 03.12.2020 10:00
Dodávky počítaček bankovek a mincí
podlimitní Hodnocení 13.10.2020 12.11.2020 10:00
Vytvoření videí k finanční a ekonomické gramotnosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.10.2020 09.11.2020 10:00
Rozšíření bezdrátové sítě – WIFI
podlimitní Hodnocení 07.10.2020 05.11.2020 10:00
Komunikační kampaň k představení nové webové podstránky FEG (finanční a ekonomická gramotnost)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2020 11.11.2020 10:00
Úpravy a/nebo doplnění stávajícího systému čipových karet (SCK), poskytování podpory provozu SCK a dodávky technických a programových prostředků potřebných pro fungování SCK
nadlimitní Hodnocení 09.09.2020 16.10.2020 10:00
Dodávka a servis VZV a NZV pro pobočky ČNB II.
nadlimitní Hodnocení 03.08.2020 21.09.2020 10:00
Obnova „Storage Area Network“
nadlimitní Vyhodnoceno 29.06.2020 17.08.2020 13:00
Nástroj Tableau Creator (licence pro 3 uživatele na 3 roky)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.06.2020 17.06.2020 10:00
Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku
nadlimitní Vyhodnoceno 24.05.2019 27.06.2019 10:00
Výroba stříbrné medaile pro vnitřní potřebu České národní banky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2018 02.11.2018 13:00
všechny zakázky