Veřejné zakázky České národní banky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká národní banka
IČO: 48136450
ID profilu zadavatele ve VVZ: 342165
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-narodni-banka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výroba audiovizuálních děl pro Českou národní banku
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 04.05.2021 10:00
Tisk a dodávka publikace „Pamětní mince a bankovky České národní banky v 11. emisním období 2016-2020“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 22.04.2021 10:00
Oprava východní stěny fasády budovy ČNB v Plzni II
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2021 21.04.2021 10:00
Obměna osobního východního výtahu v objektu ČNB Plzeň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2021 03.05.2021 10:00
Renovace omítkových fasád strojoven v úrovni 6P objektu ústředí ČNB v Praze
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2021 27.04.2021 10:00
Podpora SW Data Protector
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2021 22.04.2021 10:00
Kuchyně bankovního klubu ČNB
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2021 16.04.2021 10:00
Výroba a dodání kovových palet pod kontejnery ČNB
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2021 06.04.2021 10:00
Restaurování atiky budovy ČNB Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2021 31.03.2021 10:00
Obnova vyvolávacího systému
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2021 25.03.2021 10:00
Výroba velkoprůměrových stříbrných mincí
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2021 21.05.2021 10:00
Obnova nábytku technologického velínu MP317 v rámci ústředí ČNB II
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2021 08.03.2021 10:00
NET7 - Rozšíření DWDM
nadlimitní Hodnocení 02.02.2021 31.03.2021 10:00
Úpravy stávajícího systému čipových karet (SCK), jeho provozní podpora a související dodávky HW a SW
nadlimitní Hodnocení 29.01.2021 16.03.2021 10:00
Výběr externího auditora účetní závěrky ČNB
nadlimitní Hodnocení 22.01.2021 05.03.2021 13:00
všechny zakázky