Veřejné zakázky České národní banky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká národní banka
IČO: 48136450
ID profilu zadavatele ve VVZ: 342165
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-narodni-banka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na dodávky externích kapacit pro vývojový Framework Oracle APEX
nadlimitní Příjem nabídek 13.03.2023 21.04.2023 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB - Rooseveltova 20, Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.03.2023 30.03.2023 10:00
Dodávka osobního terénního vozidla pro Policii České republiky
nadlimitní Příjem nabídek 03.03.2023 25.04.2023 10:00
Potápěčská výstroj pro Policii ČR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2023 23.03.2023 10:00
Technická místnost bankovní bezpečnosti v objektu ČNB Hradec Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.02.2023 14.03.2023 10:00
Výroba a prodej sad oběžných mincí (koncesní řízení)
podlimitní Hodnocení kvalifikace 10.02.2023 14.03.2023 10:00
Systém pro jednotnou správu koncových zařízení
nadlimitní Hodnocení 10.02.2023 13.03.2023 10:00
Dlouhodobá jazyková výuka pro zaměstnance ČNB
nadlimitní Hodnocení 24.01.2023 27.02.2023 10:00
Poskytování služeb bezpečnostních auditů informačních systémů
nadlimitní Vyhodnoceno 06.01.2023 08.02.2023 10:00
Pravidelná preventivní údržba a opravy strojů pro zpracování mincí LCC-20 III
nadlimitní Vyhodnoceno 03.01.2023 06.02.2023 10:00
Poskytování pevných telekomunikačních služeb
nadlimitní Vyhodnoceno 23.12.2022 26.01.2023 10:00
Dodávka výjezdových vozidel pro Policii České republiky
nadlimitní Hodnocení 23.12.2022 02.02.2023 11:00
Poskytování úklidových a souvisejících služeb v budovách ČNB v Brně
nadlimitní Vyhodnoceno 21.12.2022 07.02.2023 10:00
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro ČNB (gastroprovoz)
nadlimitní Příjem nabídek 27.10.2022 22.03.2023 10:00
Výroba obchodních zlatých mincí "české dukáty"
nadlimitní Vyhodnoceno 11.08.2022 15.12.2022 13:00
všechny zakázky