Veřejné zakázky České národní banky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká národní banka
IČO: 48136450
ID profilu zadavatele ve VVZ: 342165
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-narodni-banka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna ústředny EPS na budově ČNB Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2018 16.01.2019 10:00
Úprava HSM modulů a následná podpora
podlimitní Hodnocení 04.12.2018 04.01.2019 10:00
XBRL generátor a validátor
nadlimitní Příjem nabídek 04.12.2018 21.01.2019 13:00
Cateringové služby pro vernisáž výstavy ČNB 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.11.2018 06.12.2018 10:00
Výroba stříbrné medaile pro vnitřní potřebu České národní banky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2018 02.11.2018 13:00
Servisní údržba topení a TUV II (ČNB Ostrava)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2018 11.09.2018 13:00
Automobil osobní terénní - s balistickou ochranou v provedení policejním - 2 ks
nadlimitní Hodnocení 17.07.2018 17.09.2018 13:00
"Dodávka a servis sestav strojů pro zpracování mincí“
nadlimitní Hodnocení 28.06.2018 30.11.2018 10:00
Datové služby WAN - propojení pracovišť ČNB
nadlimitní Vyhodnoceno 09.05.2018 02.07.2018 10:00
Obnova osobního výtahu ČNB Brno
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2018 15.05.2018 11:00
Externí hodnocení kvality interního auditu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.02.2018 01.03.2018 10:00
Výměna klimatizační jednotky na záložním pracovišti Zličín II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.01.2018 18.01.2018 13:00
Oprava VRV chladící jednotky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2017 24.05.2017 10:00
všechny zakázky