Veřejné zakázky České národní banky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká národní banka
IČO: 48136450
ID profilu zadavatele ve VVZ: 342165
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-narodni-banka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka subskripcí systémů Red Hat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 15.06.2023 10:00
Dodávka fólie LDPE
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2023 29.06.2023 10:00
Výměna systému EPS v budově ČNB Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 20.06.2023 10:00
Pořízení digitálního mikroskopu
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 27.06.2023 10:00
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro ČNB (gastroprovoz) II.
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2023 11.07.2023 10:00
Dodávka HW a migrace systému SIEM ArcSight, včetně rozšíření licence
nadlimitní Hodnocení 18.04.2023 05.06.2023 10:00
Dodávka externích kapacit pro oblast technologií Java a Webových služeb
nadlimitní Vyhodnoceno 12.04.2023 15.05.2023 10:00
ISFO - Automatizace regresních testů včetně poskytování podpory II
nadlimitní Hodnocení 11.04.2023 15.05.2023 10:00
Externí hodnocení kvality interního auditu ČNB
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.03.2023 17.04.2023 11:00
Výměna akumulátorů UPS Zličín
podlimitní Vyhodnoceno 23.03.2023 13.04.2023 10:30
Rámcová dohoda na dodávky externích kapacit pro vývojový Framework Oracle APEX
nadlimitní Hodnocení 13.03.2023 21.04.2023 10:00
Dodávka osobního terénního vozidla pro Policii České republiky
nadlimitní Vyhodnoceno 03.03.2023 10.05.2023 10:00
Výroba a prodej sad oběžných mincí (koncesní řízení)
podlimitní Příjem nabídek 10.02.2023 14.07.2023 10:00
Poskytování služeb fyzické ostrahy pro budovu ČNB Praha - ústředí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.12.2020 13.01.2021 10:00
Výroba stříbrné medaile pro vnitřní potřebu České národní banky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2018 02.11.2018 13:00
všechny zakázky