Veřejné zakázky České národní banky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká národní banka
IČO: 48136450
ID profilu zadavatele ve VVZ: 342165
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-narodni-banka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Automobil osobní terénní - s balistickou ochranou v provedení policejním - 2 ks
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2018 17.09.2018 13:00
"Dodávka a servis sestav strojů pro zpracování mincí“
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2018 19.10.2018 10:00
Výměna koberců v budově pobočky ČNB Hradec Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2018 17.07.2018 10:00
„Dodávky plastových sáčků pro standardní balení bankovek a mincí v rámci jejich adjustace“
nadlimitní Příjem nabídek 15.06.2018 05.09.2018 10:00
Servisní údržba a opravy výtahů a plošin ČNB Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2018 25.06.2018 10:30
Servisní údržba VZT a chlazení
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2018 09.07.2018 14:00
Náhrada ISŘ energocentra v ústředí ČNB
podlimitní Hodnocení 01.06.2018 27.06.2018 13:00
Stavební úpravy 2. NP na ÚP Plzeň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2018 26.07.2018 10:00
Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku
nadlimitní Hodnocení 25.05.2018 04.07.2018 10:00
Rozšíření podpory Oracle vč. konzultací
nadlimitní Hodnocení 10.05.2018 28.05.2018 13:00
Datové služby WAN - propojení pracovišť ČNB
nadlimitní Hodnocení 09.05.2018 02.07.2018 10:00
Modifikace Informačního Systému ArchIvu - ISAI
podlimitní Vyhodnoceno 04.05.2018 25.05.2018 13:00
Výměna ústředen EPS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2018 17.05.2018 13:00
Obnova osobního výtahu ČNB Brno
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2018 15.05.2018 11:00
Poskytování služeb FM pro územní pracoviště ČNB II.
nadlimitní Hodnocení 16.04.2018 24.05.2018 10:00
všechny zakázky