Veřejné zakázky České národní banky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká národní banka
IČO: 48136450
ID profilu zadavatele ve VVZ: 342165
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-narodni-banka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup referentských vozidel
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 27.08.2019 10:00
Chlazení technické místnosti MP316A
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2019 02.09.2019 10:00
Provedení kontrol, periodických zkoušek a výměny hasicích přístrojů a provedení kontrol hydrantů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2019 20.08.2019 10:00
Dokumentace pro provádění stavby "Návštěvnické centrum ČNB"
podlimitní Příjem nabídek 22.07.2019 04.09.2019 10:00
Dodávka licencí Oracle včetně podpory na 1 rok II
nadlimitní Příjem nabídek 15.07.2019 21.08.2019 13:00
Aplikační rozhraní pro třetí strany pro elektronický přístup k účtům klientů ČNB a předání platebních příkazů bance klienta dle směrnice PSD 2
nadlimitní Hodnocení 25.06.2019 07.08.2019 14:00
Technická podpora SW produktů ORACLE
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 22.08.2019 13:00
Intranet ČNB – podpora a další rozvoj
nadlimitní Vyhodnoceno 05.06.2019 11.07.2019 10:00
Dodávka serverů platformy x86/x64
nadlimitní Hodnocení 27.05.2019 11.07.2019 10:00
Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku
nadlimitní Hodnocení 24.05.2019 27.06.2019 10:00
Obnova osvětlení v peněžním provozu ČNB Brno
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.05.2019 14.06.2019 10:00
Poskytování služeb bezpečnostních auditů informačních systémů
nadlimitní Vyhodnoceno 03.05.2019 24.06.2019 10:00
Výroba stříbrné medaile pro vnitřní potřebu České národní banky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2018 02.11.2018 13:00
Servisní údržba topení a TUV II (ČNB Ostrava)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2018 11.09.2018 13:00
Externí hodnocení kvality interního auditu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.02.2018 01.03.2018 10:00
všechny zakázky