Poskytování služby 8x Bloomberg Professional Service – Open Bloomberg (Terminal) nebo Bloomberg AnyWhere
Datum poslední změny 30.03.2021 21:19:54

Uzavřená smlouva

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Skutečně uhrazená cena za rok 2020 30.03.2021
skutečně uhrazená cena 02.04.2020