Upgrade síťových řídících jednotek v systému měření a regulace - skutečně uhrazená cena
Datum poslední změny 20.01.2015 11:58:27

uchazeč: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o., IČO: 43871143, země sídla: Česká republika

Celková cena dle smlouvy činí:
- 6 864 814,- Kč bez DPH,
- 8 237 776,80 Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2012 činí:
- 1 976 245,- Kč bez DPH
- 2 371 494,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2013 činí:
- 3 252 385,76 Kč bez DPH
- 4 116 944,00 Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2014 činí:
- 1 486 135,54 Kč bez DPH
- 1 798 224,- Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace