Objednávka - přístup do databází EIU CountryData a CityData na rok 2017




Datum poslední změny 23.02.2018 12:45:34

Objednávka



Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2017 činí:
- 634 360,52 Kč bez DPH
- 767 576,23 Kč s DPH

Přílohy







Doplňující informace




žádné doplňující informace