Zajištění SW licencí - VMWare
Date of last change 16.01.2017 16:11:13

uchazeč: AB plus CZ s.r.o., IČO: 25168860, země sídla: Česká republika

Cena dle smlouvy (resp. dle nabídky uchazeče) činí:
- 136 100 EUR bez DPH
- 163 320 EUR s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2012:
- 2 019 457,- Kč bez DPH
- 2 423 348,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2013:
- 1 051 223,14 Kč bez DPH
- 1 271 980,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2014:
- 248 961,88 Kč bez DPH
- 301 244,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2015:
- 1 635 921,- Kč bez DPH
- 1 979 465,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2016:
- 94 138,- Kč bez DPH
- 113 907,- Kč s DPH

AttachmentsAdditional information
no additional information