Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb ze dne 1. 12. 1999
Date of last change 15.07.2016 16:25:52

Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb ze dne 1. 12. 1999

AttachmentsAdditional information
no additional information