Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb včetně dodatků ke smlouvě
Datum poslední změny 01.02.2021 15:41:20

Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb včetně dodatků ke smlouvě


Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2020:
- 563 002,50 Kč bez DPH,
- 681 233,03 Kč s DPH

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace