Zajištění SW licencí, uplatnění opce - skutečně uhrazená cena
Datum poslední změny 14.08.2013 09:59:51

uchazeč: Talex S. A., IČO: 24150746, země sídla: Česká republika,

Celková cena dle smlouvy v Kč bez DPH činí 71 350,- Kč.
Celková cena dle smlouvy v Kč s DPH činí 86 333,50 Kč.

Výše skutečně uhrazené ceny bez DPH činí 71 350,- Kč.
Výše skutečně uhrazené ceny s DPH činí 85 620,- Kč.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace