Dodávky zemního plynu pro ČNB (od 1.10.2012 do 30.9.2013)
Datum poslední změny 23.01.2014 14:42:20

Celková cena dle smlouvy (s Pragoplyn, a.s.) činí:
- 4 435 475,21 Kč bez DPH;
- 5 366 925,- Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění v roce 2012 činila 908 322,31 Kč bez DPH; 1 099 070,- Kč s DPH.
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění v roce 2013 činila 3 527 152,90 Kč bez DPH; 4 267 855,- Kč s DPH.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace