Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023
Datum poslední změny 05.02.2024 11:06:19

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023:
- 831 008,47 Kč bez DPH
- 1 005 520,25 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy