Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023
Date of last change 14.09.2023 11:59:25

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023:
- 511 341,- Kč bez DPH
- 618 722,61 Kč s DPH

Attachmentsno attachments