Dodávka zařízení na zpracování mincí integrovaných do mincovní linky
Datum poslední změny 03.09.2013 09:30:30

dodavatel: B&B Consult GmbH, IČO: 37/270/20247, země sídla: Spolková republika Německo,

Celková cena dle smlouvy činí:
- 148 314 EUR bez DPH,
- 177 976,80 EUR s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění činí 148 314,- EUR bez DPH.
Byla odvedena DPH ve výši 797 600,80 Kč.
Výše skutečně uhrazené ceny s DPH činí 4 595 699,87 Kč (byl použit přepočet EUR/CZK).

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace