Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023
Datum poslední změny 03.10.2023 11:51:39

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023:
- 862 644,63 Kč bez DPH
- 1 043 800,- Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy