Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023
Datum poslední změny 05.05.2023 11:38:27

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023:
- 557 205,- Kč bez DPH
- 674 218,05 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy