Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023
Datum poslední změny 11.09.2023 12:23:08

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023:
- 568 000,- Kč bez DPH
- 687 280,- Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy