Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023
Datum poslední změny 12.12.2023 14:47:13

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023:
- 2 698 599,12 Kč bez DPH
- 3 265 304,94 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy