Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023
Datum poslední změny 04.05.2023 15:04:18

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023:
- 859 104,- Kč bez DPH
- 1 039 515,84 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy