Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023
Datum poslední změny 04.05.2023 14:32:07

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023:
- 987 301,02 Kč bez DPH
- 1 194 634,23 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy