Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023
Datum poslední změny 03.05.2023 16:50:46

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2023:
- 2 182 585,02 Kč bez DPH
- 2 640 927,87 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy