Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 08.03.2023 10:59:27

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 1 480 794,72 Kč bez DPH
- 1 791 761,61 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy