Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 20.02.2023 14:42:21

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 713 468,75 Kč bez DPH
- 863 297,19 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy