Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 20.02.2023 12:47:25

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 261 720,- Kč bez DPH
- 261 720,- Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy