Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 10.02.2023 16:25:38

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 1 235 898,58 Kč bez DPH
- 1 495 437,28 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy