Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Date of last change 10.02.2023 15:59:32

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 643 114,- Kč bez DPH
- 778 167,94 Kč s DPH

Attachmentsno attachments