Kompletní obnova SAN
Date of last change 25.01.2018 12:42:55

dodavatel: COMPAREX CZ s.r.o., IČO: 63077124, země sídla: Česká republika,

Celková cena dle smlouvy (resp. dle nabídky dodavatele) činí:
- 3 784 777 Kč bez DPH
- 4 541 732 Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2012:
- 3 545 776,67 Kč bez DPH
- 4 254 932,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2013:
- 239 000,- Kč bez DPH
- 289 190,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2014:
- 22 740,- Kč bez DPH
- 27 515,40 Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2015:
- 20 845,- Kč bez DPH
- 25 222,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2016:
- 22 740,- Kč bez DPH
- 27 515,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2017:
- 146 196,- Kč bez DPH
- 176 897,16 Kč s DPH

AttachmentsAdditional information
no additional information