Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 08.02.2023 16:34:58

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 70 000,- Kč bez DPH
- 70 000,- Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy