Poskytování osobních motorových vozidel k užívání ČNB
Date of last change 20.01.2021 15:44:47

Poskytování osobních motorových vozidel k užívání ČNB

uchazeč: STRATOS AUTO, spol s r.o., IČO: 62028367, země sídla: Česká republika

Cena dle smlouvy (resp. dle nabídky uchazeče) činí:
- 4 364 640 Kč bez DPH,
- 5 281 214 Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2013:
- 640 588,- Kč bez DPH,
- 775 112,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2014:
- 1 394 448,- Kč bez DPH,
- 1 687 282,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2015:
- 1 635 164,- Kč bez DPH,
- 1 978 549,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2016:
- 1 444 624,- Kč bez DPH,
- 1 747 995,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2017:
- 1 487 598,35 Kč bez DPH,
- 1 799 994,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2018:
- 1 594 767,77 Kč bez DPH,
- 1 929 669,- Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2019:
- 1 661 051,50 Kč bez DPH,
- 2 009 872,32 Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2020:
- 405 249,91 Kč bez DPH,
- 490 352,39 Kč s DPH

AttachmentsAdditional information
no additional information