Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 05.09.2022 16:24:35

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 474 000,- Kč bez DPH
- 573 540,- Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy