Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 05.09.2022 15:47:12

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 708 000,- Kč bez DPH
- 856 680,- Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy