Dodávka speciálního vozidla pro přepravu oběživa II - skutečně uhrazená cena
Datum poslední změny 20.08.2013 15:43:26

uchazeč: Ing. Vít Škrobánek – CARGO Design, IČO: 42076234, země sídla: Česká republika.

Celková cena dle smlouvy činí:
- 4 038 650,- Kč bez DPH,
- 4 846 380,- Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění činí 4 038 650,- Kč bez DPH; 4 846 380,- Kč s DPH.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace