Prováděcí smlouva k Rámcové dohodě na pořizování produktů Citrix, ev. č. ČNB 92-195-22
Date of last change 02.08.2022 17:14:05

Prováděcí smlouva k Rámcové dohodě na pořizování produktů Citrix - prodloužení cloudových licencí Citrix ShareFile

AttachmentsAdditional information
no additional information