Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 22.07.2022 14:39:19

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 1 513 576,86 Kč bez DPH
- 1 831 428,- s DPH

Přílohyžádné přílohy