Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 02.06.2022 17:28:21

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 431 550,- Kč bez DPH
- 522 175,50 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy