Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 17.02.2023 14:30:51

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 855 037,71 Kč bez DPH
- 1 034 595,63 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy