Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 25.05.2022 16:22:56

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 486 440,- Kč bez DPH
- 588 592,40 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy