Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování Služby CRIBIS.CZ č. BI-17-10-2013, ev. č. smlouvy ČNB: 92-338-13
Date of last change 16.05.2022 19:06:37

Dodatek č. 5, ev. č. ČNB dodatku č. 5 92-137-22

Attachments
Name Description File name Size
Dodatek č. 5, ev. číslo dodatku č. 5 ČNB: 92-137-22 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služby CRIBIS.CZ č. BI-17-10-2013 (ev. č. smlouvy ČNB: 92-338-13) Dokument PDF Dodatek č. 5_ 92-137-22 Credit Bureau.pdf 3.89 MBAdditional information
no additional information