Technická podpora virtuálního prostředí Oracle VM - uzavřená smlouva




Datum poslední změny 31.01.2014 15:10:38

Technická podpora virtuálního prostředí Oracle VM - uzavřená smlouva

dodavatel: Oracle Czech, s.r.o., IČO: 61498483, sídlo: Česká republika,

Celková cena dle smlouvy:
- 382 459 Kč bez DPH,
- 462 775 Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2013:
- 382 459,- Kč bez DPH
- 462 775,- Kč s DPH

Přílohy







Doplňující informace




žádné doplňující informace