Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 08.04.2022 15:32:19

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 944 316,36 Kč bez DPH
- 1 142 622,80 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy