Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 07.04.2022 17:18:16

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 851 731,20 Kč bez DPH
- 1 030 594,75 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy