Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022
Datum poslední změny 12.10.2022 16:59:04

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2022:
- 14 394 000,- Kč bez DPH
- 17 416 740,- Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy