Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2021
Datum poslední změny 16.03.2022 17:02:48

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2021:
- 19 500,- Kč bez DPH
- 23 595,- Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy