Výše skutečně uhrazené ceny v letech 2021 - 2017
Datum poslední změny 24.02.2022 16:23:23

Výše skutečně uhrazené ceny v letech 2021 - 2017:
- 1 156 000,- Kč bez DPH
- 1 398 760,- Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy