Tištěné zahraniční časopisy pro ČNB na rok 2013 - skutečně uhrazená cena
Datum poslední změny 20.08.2013 16:29:49

uchazeč: SUWECO CZ, s.r.o., IČO: 25094769, země sídla: Česká republika.

Celková cena dle smlouvy činí:
- 1 190 606,- Kč bez DPH,
- 1 357 290,84 Kč s DPH.

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění činí 1 190 606,- Kč bez DPH; 1 357 290,84 Kč s DPH.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace