Smlouva o dílo a smlouva licenční (vyprac. projekt. dok. - stavební úpravy dealingu)
Datum poslední změny 24.06.2020 16:15:42

Smlouva o dílo a smlouva licenční (vyprac. projekt. dok. - stavební úpravy dealingu)


Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2020 činí:
- 570 000,00 Kč bez DPH
- 689 700,00 Kč s DPH

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace