Smlouva o dílo - rotomaty
Date of last change 05.02.2021 17:32:09

Smlouva o dílo - rotomaty


Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2019 činí:
- 333 840,- Kč bez DPH
- 403 946,40 Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2020 činí:
- 1 299 360,- Kč bez DPH
- 1 572 225,60 Kč s DPH

AttachmentsAdditional information
no additional information