Elsevier Subscription Agreement ScienceDirect
Datum poslední změny 24.01.2023 16:04:28

Elsevier Subscription Agreement ScienceDirect

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2017 činí:
- 191 334,40 Kč bez DPH
- 231 740,71 Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2018 činí:
- 203 662,52 Kč bez DPH
- 245 905,79 Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2019 činí:
- 209 108,97 Kč bez DPH
- 253 021,85 Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2020 činí:
- 223 145,91 Kč bez DPH
- 270 006,55 Kč s DPH

PřílohyDoplňující informace