Redesign webu, vytvoření microsite Historie ČNB a doplnění funkcionalit a upgrade SW Miranda2 - skutečně uhrazená cena
Datum poslední změny 20.08.2013 14:45:09

uchazeč: NELASOFT Technologies, s.r.o., IČO: 28145488, země sídla: Česká republika,

Celková cena dle smlouvy činí:
- 578 000 Kč bez DPH
- 693 600 Kč s DPH

Výše skutečně uhrazené ceny činí:
- 578 000 Kč bez DPH
- 693 600 Kč s DPH

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace